Program

Aktive Kvinder Bornholm


Program 2020-21

Aktive Kvinder  VestermarieOnsdag den 18. marts kl. 19:00  AFLYST

Ulla Skou feltpræst ved Det Bornholmske Hjemmeværn fortæller om sin udsendelse til Kabul, Afgahnistan

Pris:40 kr. for kaffe og kage

Sted: Sognegården Vestermarie, Vestermarievej 41


Onsdag den 29. april kl. 19:00 AFLYST

Kom og mød den nye højskoleforstander Allan Gardersøe som fortæller og spiller

Pris: 75 kr. for hele aftenen inkl. Kaffe og kage

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82 senest mandag den 27. april.

Sted: Bornholms Højskole Almindingsvej 35, Aakirkeby


Tirsdag den 12. maj kl. 18:00 AFLYST

Forårsfest hvor alle Aktive Kvinders foreninger på Bornholm mødes i Nexø Hallens Cafeteria til hyggeligt samvær, middag og kaffe.

Det er lokalforeningen i Svaneke der arrangerer denne aften

Pris: ca 200 kr. ekskl. drikkevarer

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82allersenest onsdag den 4. maj.

Sted: Nexø Hallens cafeteria, Stationsvej 22, Nexø


Tirsdag den 19. maj kl.14:00 AFLYST og ændret til

onsdag den 28. oktober kl. 14:00

Rundvisning på Møbelfabrikken i Nexø

Efterfølgende kaffe og kage som købes på stedet for 40 kr.

Sted: Møbelfabrikken Gl. Rønnevej 17A, Nexø


Mandag den 15. juni

Valdemarsdag/Fanefest i en af kirkerne i Rønne

Nærmere info senere


Torsdag den 18. juni Sommerudflugt vi mødes ved Hammerfyret kl. 15:00

Efter vi har nydt kaffen, guider Niels-Jørn Jensen os på en tur i området.

Derefter kører vi til Allinge, hvor vi skal spise en lækker plankekylling med salatbar på restaurant Margeritten kl. 18.

Kaffekurv og havestol medbringes

Pris: 159 kr. for plankekylling ekskl. drikkevarer

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82 senest torsdag den 11. juni.


Tirsdag den 11. august kl. 14:00 Besøg på Sporvognsværkstedet i Østermarie.

Vi oplever hvordan de sætter gamle sporvogne i stand, derefter kører vi til Fru Petersens Café og drikker kaffe for egen regning

Sted: Torvegade 2 Østermarie, parkering til højre bag brugsen


Tirsdag den 08. september kl. 14:00

Vi besøger textildesigner Bente Hammer, Nyker Hovedgade 32

Derefter kører vi til Præstemosen i Klemensker og nyder den medbragte kaffe. Irene Dunker har lovet, at hun vil komme og fortælle om området.

Mødeafgift 15 kr.


Tirsdag den 1. oktober kl. 19:00

Kulturaften i Nylars Kirke

Efterfølgende kaffe i Nylars Samlingshus

Pris for kaffe mm 100 kr.

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82 senest onsdag den 27. september.


Mandag den 05. oktober kl. 19:00

Kirsten Wendell vil fortælle om sit liv og de burmesiske flygtninge på Bornholm

Kaffekurv medbringes

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Salen i Arnager


Torsdag den 19. november kl. 10:00

Vi laver juledekorationer, medbring materialer undtagen gran

Medbring madkurv

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Lobbæk Medborgerhus, den gamle jernbanestation


Torsdag den 3. december kl. 18:30

Julearrangement provst Johannes Gregers Jensen medvirker

Pris 180 kr. for mad og underholdning ekskl. drikkevarer

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82 senest torsdag den 26. november

Sted: Nylars Samlingshus, Kirkevej 6 Nylars


Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 13:30

Lillian Hjorth-Westh fortæller om forfatteren Thit Jensen, som bl.a. startede Københavns Husmoderforening i 1917

Kaffekurv medbringes

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Salen i Arnager


Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 18:30

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne – inkl. gratis traktement

Tilmelding til Lonny mobil 22 93 75 82 senest lørdag den 20. februar 2021

Sted: Nylars Samlingshus, Kirkevej 6 NylarsRet til ændringer i programmet forbeholdes!


Mangler du kørelejlighed-kontakt da venligst en fra bestyrelsen.Foreningens medlemmer er også velkomne til at deltage i de øvrige bornholmske lokalforeningers arrangementer