Østermarie

Aktive Kvinder Bornholm


Velkommen til Aktive Kvinder Østermarie

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

P R O G R A M  2020


Det næste arrangement i efterårsprogrammet er mandag d. 19. oktober kl. 19:30 i Sognegården.


Kom og hør feltpræsten, Ulla Skov, der fortæller om det, at være udsendt til det krigshærgede land, Afghanistan.


Udsendelsen har både givet Ulla Skov, der til daglig er præst ved Sankt Nicolai kirke i Rønne, en stor respekt for de danske udsendte og et nyt syn på vores eget land.


Tilmelding til Gitte eller Elna.Coronaen spænder stadig ben for Aktive kvinders arrangementer.


Den fælles kulturaften 1. okt. i Nylars Kirke er blevet AFLYST.


Det samme er den planlagte tur til Matas i St. Torvegade i Rønne den 11. november. På grund af smitterisikoen med Covid 19 har Matas aflyst besøget.
Coronaen er her stadig, og vi skal passe på hinanden.


Aktive Kvinder Østermarie følger de retningslinjer, der kommer fra sundhedsmyndighederne.


Aflysninger vil fremgå her på siden.

Vil du være medlem af

Aktive Kvinder Østermarie?


Kontingent for 2020 er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset:

medlemmer: 35,- kr.

ikke medlemmer 35,- kr. + 30,- kr.

kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gt.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Elna Carlsen

Lærkevej 25, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0286 - Mobil: 2850 9189

E-mail: elnahjorth@live.dk

 

Kasserer:

Birgit Hansen

Saltunavej 13, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0031 - Mobil: 2129 1931

E-mail: saltunavej13@mail.dk

 

Sekretær:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Bestyrerlsesmedlem:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Lis Mogensen

Lærkevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0607

E-mail: mogensen@dukamail.com