Østermarie

Aktive Kvinder Bornholm


Velkommen til Aktive Kvinder Østermarie

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

Aktive Kvinder og coronaen


Coronaen bliver ved med at drille, og vi ved stadig ikke, hvor længe vi skal kæmpe med nedlukninger og restriktioner. Men det er vigtigt, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og passer på hinanden.


Aktive Kvinders bestyrelse holdt møde mand. d. 25. jan. for at drøfte foreningens situation og aktiviteter i 2021.


Bestyrelsen har besluttet indtil videre at se tiden an indtil medlemmerne igen kan mødes til arrangementer og virksomhedsbesøg.


Foreningens generalforsamling skulle have fundet sted d. 24. feb, men er nu udskudt indtil videre.


Umiddelbart efter bestyrelsesmødet er nedlukningen og restriktionerne forlænget yderligere - foreløbig til d. 28. februar.


Coronaen er her stadig, og vi skal passe på hinanden.


Aktive Kvinder Østermarie følger de retningslinjer, der kommer fra sundhedsmyndighederne.


Aflysninger vil fremgå her på siden.

Vil du være medlem af

Aktive Kvinder Østermarie?


Kontingent for 2020 er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset:

medlemmer: 35,- kr.

ikke medlemmer 35,- kr. + 30,- kr.

kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gt.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Elna Carlsen

Lærkevej 25, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0286 - Mobil: 2850 9189

E-mail: elnahjorth@live.dk

 

Kasserer:

Birgit Hansen

Saltunavej 13, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0031 - Mobil: 2129 1931

E-mail: saltunavej13@mail.dk

 

Sekretær:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Bestyrerlsesmedlem:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Lis Mogensen

Lærkevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0607

E-mail: mogensen@dukamail.com