Østermarie

Aktive Kvinder Bornholm


Velkommen til Aktive Kvinder Østermarie

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

P R O G R A M  2021


Coronaen spænder stadig ben for Aktive kvinder Østermaries arrangementer og aktiviteter.


Det første arrangement i det nye år skulle have fundet sted i Fritidshuset mandag d. 18. januar kl. 19:30 i Fritidshuset.


Arrangementet er aflyst!


Indtil videre håber vi at kunne gennemføre generalforsamlingen den 24. februar kl. 18:30 i Østermariehallen.


Herom senere.

Coronaen er her stadig, og vi skal passe på hinanden.


Aktive Kvinder Østermarie følger de retningslinjer, der kommer fra sundhedsmyndighederne.


Aflysninger vil fremgå her på siden.

Vil du være medlem af

Aktive Kvinder Østermarie?


Kontingent for 2020 er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset:

medlemmer: 35,- kr.

ikke medlemmer 35,- kr. + 30,- kr.

kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gt.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Elna Carlsen

Lærkevej 25, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0286 - Mobil: 2850 9189

E-mail: elnahjorth@live.dk

 

Kasserer:

Birgit Hansen

Saltunavej 13, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0031 - Mobil: 2129 1931

E-mail: saltunavej13@mail.dk

 

Sekretær:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Bestyrerlsesmedlem:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Lis Mogensen

Lærkevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0607

E-mail: mogensen@dukamail.com