Hjem

Aktive Kvinder Bornholm (AKB) udspringer af de gamle husmoderforeninger og er i dag en sammenslutning af 6 selvstændige lokalforeninger med ca. 500 medlemmer på Bornholm.

4 af disse foreninger er repræsenteret her på siden.

Foreningerne arrangerer både ture ud af huset såvel som arrangementer i de forskellige foreningers mødesteder. Herudover tilrettelægges 2 faste årlige fællesarrangementer for alle bornholmske medlemmer.

Fælles formål for foreningerne er hyggeligt uformelt samvær, både ved kuturelle indslag, debatskabende sammenkomster, fordragsaftner og oplevelser i den bornholmske natur.

Hvis du vil være aktiv kvinde eller bare vil vide mere, så tryk på en af byerne eller fælles øverst på siden. Som medlem hos en lokalforening har man mulighed for at komme til andre lokalforeningers  arrangementer, evt. mod betaling hvis det holdes uden for huset eller koster penge for medlemmer.


Besøg de forskellige lokalforeninger og se hvad de har af arrangementer og andet godt ved at pege og klikke på bynavnene herover.