Kontakt

Aktive Kvinder Bornholm

Klik på albummet for at se billeder fra vores arrangementer


         Bestyrelsen Rønne, fra 6. februar 2019


Formand ,

Kasserer, , samt hjemmesiden

Kirsten Westh-Jensen, Østerled 77

tlf 5695 1440, mobil 4025 1440

westh-jensen@mail.dk


Næstformand

Anne Jespersen

Askeløkken 18

2573 8417

Anne1954@tdcadsl.dk


sekretær

Inge Pihl Jensen,

Pistolstræde 10 st-th

tlf 6169 2842


Merete Hansen

Østerled 36

3028 9707

erik.Merete@hansen.mail.dk


Jytte Jensen

Herman Blems vej 19

6127 5230

jensen3700@gmail.com


suppleanter

Hanne Petersen

Midgårdsvej 59

2127 6550

petersenhanne31@gmail.com


Britta Pedersen

St. Torvegade 31

4240 1942

brittavedbellahoj@gmail.com


Torsdag den 20 februar kl 19.00

på Biblioteket

holder Aktive Kvinder generalforsamling.


Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 8 dage før.

På valg er kirsten, Britta og Hanne

Hanne ønsker ikke genvalg som suppleant, så der skal vælges en ny suppleant.


Husk kontingent for 2020 skal være betalt forinden.


Efter Genralforsamlingen kommer Ingrid Funch Jørgensen, leder af Kvinde krisecentret, og fortæller om krisecentret.


foreningen er vært ved en kop kaffe / te og snitter, derfor tilmelding senest 2 dage før.

 

til

Kirsten Westh-Jensen

tlf 5695 1440 mobil 4025 1440

westh-jensen@mail.dkPS: Vestermarie Aktive kvinder har et arrangement på Bornholms Højskole onsdag den 29. april kl 19.00,

som vi er inviteret til at deltage i .

forstanderen på højskolen vil fortælle om Cuba og spille Cubansk musik.


Pris 75 kr for arrangementet incl. kaffe og kage.

Tilmelding til mig 8 dage før.


Double-click here to add your own text.


Næste arrangement

  Aktive Kvinder Rønne

blev stiftet i januar 1938