Kontakt

Aktive Kvinder Bornholm

Klik på albummet for at se billeder fra vores arrangementer


Næste arrangement

   Julebanko


Torsdag den 5. december


kl. 18.30 på Biblioteket


Spiller vi ti spil om kaffe, vin og


ænder.


Tilmelding senest 2 dage før
 

  til

Kirsten Westh-Jensen

westh-jensen@mail.dk


mobil 4025 1440


westh-jensen@mail.dk

         Bestyrelsen Rønne, fra 6. februar 2019


Formand ,

Kasserer, , samt hjemmesiden

Kirsten Westh-Jensen, Østerled 77

tlf 5695 1440, mobil 4025 1440

westh-jensen@mail.dk


Næstformand

Anne Jespersen

Askeløkken 18

2573 8417

Anne1954@tdcadsl.dk


sekretær

Inge Pihl Jensen,

Pistolstræde 10 st-th

tlf 6169 2842


Merete Hansen

Østerled 36

3028 9707

erik.Merete@hansen.mail.dk


Jytte Jensen

Herman Blems vej 19

6127 5230

jensen3700@gmail.com


suppleanter

Hanne Petersen

Midgårdsvej 59

2127 6550

petersenhanne31@gmail.com


Britta Pedersen

St. Torvegade 31

4240 1942

brittavedbellahoj@gmail.com


  Aktive Kvinder Rønne

blev stiftet i januar 1938