foreningen


AKTIVE KVINDER SVANEKE og OMEGN 

- en glad og levende forening.


Hvem mon de er, kan nogen sikkert tænke, når man har klikket ind på denne hjemmeside ?

– jamen vi mener vi er lige præcis det der står i overskriften, fordi der er glade medlemmer,

ca. 65-70, som er rigtig gode til at møde frem, give en hånd med, sætte pris

på de tilbud de får, gode til både ris og ros, heldigvis mest det sidste !!, o.s.v. o.s.v.

Og hvad er så baggrunden for dette mon ?


Ingen tvivl om det hyggelige og sociale fællesskab er den store

magnet, og det er uanset aldersklassen, der spænder fra 60 år

og op til knap 100, og et langt eller kort medlemskab gør desuden

heller ingen forskel. Begge dele giver jo foreningen god bredde,

og deraf får programmet forhåbentlig den samme rummelighed, så de fleste føler,

der hele tiden er noget der frister lige præcis dem til at deltage i arrangementerne,

der foregår cirka hver 5.-6. uge året i gennem, dog ikke i juli måned, hvor alle holder fri.


Vi laver nyt program 2 gange om året, et efterårs-/vinterprogram

hvor vi de fleste gange mødes i Svaneke Klubhus lokaler.

Og et forårs-/sommerprogram, hvor vi i bil eller bus kommer rigtig meget rundt på øen

til de mange ”anderledes steder” !!

Bare den skiftende natur året rundt, er jo altid en tur værd.


Et medlemskab koster 200 –kr. om året, og diverse tilbud og

arrangementer  fra programmet har så en fornuftig entrépris,

hvori traktement af en eller anden rar og god slags er inkluderet.


HUSK ENDELIG:  ALLE OG ENHVER ER ALTID VELKOMNE ! !


Ganske lidt historie kan måske give ovenstående lidt mening !


*******************************************************

Aktive Kvinder-foreningerne på Bornholm, er”aflæggere” af

de lidt ældre De Danske Husmoderforeninger.

De blev startet op i Danmark i 1920, hvor der meget hurtigt

fulgte rigtig mange efter, og det var over det ganske land.

De første på Bornholm blev stiftet i 1937, lige nu er der 7 og

man ved der har været 11 foreninger på øen tidligere.

Det var dengang vi kvinder ikke ”havde så meget at løbe til”, og

derfor var det dengang et meget seriøst foreningsskab, hvor der

blev afholdt mange kurser med madlavning, husførelse, barnepleje

og håndarbejde, som jo var kvindernes eneområder dengang.

Og mere og mere blev der hæftet kulturelle og oplysende tilbud

på programmerne, med meget strikse bestemmende bestyrelser.

Medlemstallet i Danmark var på godt 42.000, da foreningslivet

for alvor var på toppen, og kvinderne endnu ikke havde startet

på arbejdsmarkedet i det store omfang, som det så er i dag.

Oplysninger via diverse ”nymodens” medier gjorde jo også en

væsentlig forskel med hensyn til ny viden og nytænkning.


Disse ændringer rundt omkring, gjorde foreningslivet ganske langsomt anderledes,

og knap så altafgørende for kvinderne

at komme ”ud og hjemmefra”, og opleve nogle helt andre ting.

Og her som i alle andre foreninger/fritidsaktiviteter, ændrede

medlemstal og økonomi sig så langsomt, og nedgangen startede

nok uden man ville det, og uden man egentlig så det rigtigt.


Gennem årene ændrede man navnet et par gange, for på den måde at få foreningen

til at lyde ”lidt yngre”, da mange stadig mente det kun var en forening for ”pæne ældre damer” -  ak-ja !!


I dag er foreningerne et super tilbud til alle glade ”nysgerrige”

piger i alle aldre – og hver forening har sin egen linie at arrangere efter, og det giver jo lige præcis hver forening sit eget særpræg, og derfor ”hænger man på” der hvor man trives bedst, og det er da en frihed at have på så lille en ø som vores.

Og for resten, når man er medlem i en forening, så har man også medlemsadgang i

de andre foreninger, og er man i tvivl om et og andet, så kontakt endelig

bestyrelsespigerne rundt omkring, og få en hyggelig snak om tingene.