foreningen


Foreningens historie


Foreningen De danske Husmoderforeninger blev stiftet i 1920

som en landsdækkende organisation for de mange lokale husmoderforeninger, der var opstået siden Københavns Husmoderforening som den første så dagens lys i 1917.

Lokalforeningen i Vestermarie blev stiftet i 1946 som en af de sidste lokalforeninger på Bornholm.


Udviklingen satte sit præg på De danske Husmoderforeninger.

For at bringe navn og profil ajour med samfundsudviklingen ændrede foreningen i 1997 navn til DDHF og igen i 2001 til Aktive Kvinder i Danmark.

Samtidig skiftede fokuspunktet til overvejende at handle om folkesundhed og forbrugerspørgsmål.


Nye medlemmer kom til, også erhvervsaktive kvinder, men alligevel var antallet af afgåede medlemmer større end nytilkomne.

Den 1. januar 2010 opløstes landsforeningen.


På Bornholm valgte de 7 lokalforeninger i Gudhjem, Rønne, Østermarie, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Vestermarie at fortsætte

og Aktive Kvinder Vestermarie genopstod ved en stiftende generalforsamling den 10. februar 2010.

Vi kører videre med det program vi laver for et år ad gangen.

Det er foredrag – udflugter – virksomhedsbesøg og ikke mindst hyggeligt samvær.

Det koster 150 kr. årligt at være medlem

og der er altid plads til en mere i Aktive Kvinder Vestermarie.

Vestermarie Husmoderforening/

Aktive Kvinders forkvinder fra 1946 til i dag


1946 Karen Jensen - Gulbakkehus

1952 Else Sørensen - Tingsted Central

1960 Else Skovgård - Søholm

1962 Ellen Cordua - Vestregård

1964 Bodil Jørgensen - Almegård

1978 Gerda Cordua - Dammegård

1987 Grethe Viborg - Kannikegård

1994 Ellen Skouv - Engegård

2002 Marna Madsen - Fejleregård

2009 Marianne Højbjerg - Segenvej

2013 Grethe Viborg - PindeløkkegårdForeningens 75 års fødselsdag

blev fejret ved en fest den 9. juni 1921


Det var en fejringens dag, da omtrent 40 kvinder og en lille håndfuld mænd onsdag troppede op i den gamle skole i Vestermarie.

Her var der flere langborde dækket med dug og friske blomster,

for at fejre 75-året for afdelingen af Aktive Kvinder i Vestermarie.

– Det er fantastisk, at vi har kunnet eksistere i så mange år,

lyder det fra Grethe Viborg, der er forkvinde i foreningen i Vestermarie.

– Du kan jo høre, snakken går, siger hun

og byder de nyeste ankomne velkommen.

I dagens anledning er der også mænd til stede.

– De må jo komme med, når vi eksempelvis holder fest, siger formanden.

Ved et af langbordene sidder to kvinder. De mener selv,

de har været med i foreningen i 35-40 år.

Hvordan var foreningen dengang?

– Jamen, der lavede man jo nogle helt andre ting.

Der var der arrangementer om mad og huslige ting. Der hed foreningen jo også Den danske Husmoderforening, siger den ene kvinde.

– Nu hedder vi Aktive Kvinder, siger den anden og de ler begge to.

– Ja, vi er aktive på hver vores måde.

For som kvinderne rigtig nok fortæller,

har foreningen forandret sig i takt med tiderne.

– I tiden efter krigen handlede det meget om, hvordan man kunne opbevare mad, så det kunne holde sig længst tid.

Eksempelvis med syltning og henkogning eller et sykursus,

fortæller Grethe Viborg.

Og i den tid hun har været med i foreningen,

har aktiviteterne da også ændret sig.

– Vi kunne eksempelvis få en ud her på skolen, som viste os, hvordan man lavede indbagt laks eller en anden ret, siger hun.

Et eksempel hun også har med, da hun åbner eftermiddagens arrangement med en lille velkomsttale

Ingen unge vil kaldes husmor

Selvom landsforeningen for Aktive Kvinder måtte lukke i 2010, eksisterer de i alt syv afdelinger på Bornholm fortsat. Og faktisk var afdelingen i Vestermarie også ved at lukke i 2013, fordi man ikke kunne finde en ny formand.

– Men det kunne jeg ikke have over mit lig, og så trådte jeg ind i min anden periode som forkvinde, siger Grethe Viborg, der til jubilæet onsdag –

der også bestod af en generalforsamling – blev genvalgt som forkvinde i bestyrelsen, der også erhvervede sig en ny suppleant.

– Det er dejligt, at der fortsat er folk som vil engagere sig i Aktive Kvinder,

siger Grethe Viborg.

Og om foreningen vil eksistere ud i fremtiden er svært at sige.

– Vi holder måske på et tidspunkt, men det har vi sagt i mange år,

og opbakningen er fortsat stor til de arrangementer, vi afholder.

Så hvis vi bare kan få et til to nye medlemmer om året, så er vi glade,

siger Grethe Viborg.

Æresmedlem

På foreningens generalforsamling

i 2011 blev Grethe Viborg

udnævnt til æresmedlem.


Grethe var lokalformand fra 1987 til 1994, kredsformand fra 1988,

landsformand fra 1994 til 2002.

I 2013 påtog Grethe sig igen hvervet som foreningens formand og har således gjort en kæmpe indsats for Aktive Kvinder.