foreningen

Aktive Kvinder BornholmForeningens historie


Foreningen De danske Husmoderforeninger blev stiftet i 1920 som en landsdækkende organisation for de mange lokale husmoderforeninger, der var opstået siden Københavns Husmoderforening som den første så dagens lys i 1917.

Lokalforeningen i Vestermarie blev stiftet i 1946 som en af de sidste lokalforeninger på Bonholm.


Udviklingen satte sit præg på De danske Husmoderforeninger. For at bringe navn og profil ajour med samfundsudviklingen ændrede foreningen i 1997 navn til DDH Forening af Aktive Kvinder og igen i 2001 til Aktive Kvinder i Danmark. Samtidig skiftede fokuspunktet til overvejende at handle om folkesundhed og forbrugerspørgsmål. Nye medlemmer kom til, også erhvervsaktive kvinder, men alligevel var antallet af afgåede medlemmer større end nytilkomne. Den 1. januar 2010 opløstes landsforeningen.


På Bornholm valgte de 7 lokalforeninger i Gudhjem, Rønne, Østermarie, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Vestermarie at fortsætte og Aktive Kvinder Vestermarie genopstod ved en stiftende generalforsamling den 10. februar 2010.

Vi kører videre med det program vi laver for et år ad gangen. Det er foredrag – udflugter – virksomheds besøg og ikke mindst hyggeligt samvær.

Det koster 120 kr. årligt at være medlem og der er altid plads til en mere i Aktive Kvinder Vestermarie.
Grethe Viborg lokalformand fortæller:

Fra starten i 1946 tilbød foreningen sine medlemmer demonstrationer i syltning, bagning og syning.

Dengang var det nødvendigt at bruge og fremstille alt så

billigt som muligt.

De første kvinder som sad i bestyrelsen, var fruer til skolelærer, købmand og forsamlingshusvært.

De fik ikke alene fruetitel, men her på landet brugte man dog alligevel også deres fornavne.

(det gjorde man ikke så meget i byerne)

I starten blev alle møderne holdt i private hjem. Det var altid en fornøjelse at komme rundt i hjemmene.

Selv blev jeg som nygift frue inviteret til møde på Skovgård i Vestermarie. Vi var vel 30-40 personer i alle stuerne.

Da den nye skole kom i 1964, blev mange møder holdt der.

Emner: Regnskabskursus – vævning -  psykologi - madlavning i skolekøkken: eks. Hvad kan rodfrugter bruges til.


Dog blev vi et par gange om året inviteret i private hjem.

Sigrid Larsen har fortalt om arbejdet i Etisk råd og præst ved Nylars kirke, Jens Arendt, har fortalt om tanker omkring dødskriteriet. Ja emnerne har været mangfoldige.

Æresmedlem

På foreningengens generalforsamling i 2011 blev Grethe Viborg udnævnt til æresmedlem.

Grethe var lokalformand fra 1987 til 1994, kredsformand fra 1988, landsformand fra 1994 til 2002. I 2013 påtog Grethe sig igen hvervet som foreningens formand og har således gjort en kæmpe indsats for Aktive Kvinder.Vestermarie Husmoderforening/

Aktive Kvinders formænd

fra 1946 til i dag

 • 1946 Karen Jensen - Gulbakkehus
 • 1952 Else Sørensen - Tingsted Central
 • 1960 Else Skovgård - Søholm
 • 1962 Ellen Cordua - Vestregård
 • 1964 Bodil Jørgensen - Almegård
 • 1978 Gerda Cordua - Dammegård
 • 1987 Grethe Viborg - Kannikegård
 • 1994 Ellen Skouv - Engegård
 • 2002 Marna Madsen - Fejleregård
 • 2009 Marianne Højbjerg - Segenvej
 • 2013 Grethe Viborg - Pindeløkkegård


Marna Madsen formand fra 2002 til 2009 fortæller:

På en ekstra ordinær genralforsamling 31. december 2009, blev Landsforeningen nedlagt på grund af dårlig økonomi. Tilskuddene til Landsforeningen fra forskellige organisationer ophørte og Lokalforeningerne var ikke interesserede i at betale mere i kontingent.


Aktive Kvinder Vestermarie genopstod ved en stiftende generalforsamling den 10. februar 2010.Marianne Højbjerg formand 2009-2013 fortæller:

Jeg blev inviteret med til et møde i Aktive Kvinder Vester-marie af en god veninde i 2003.

Mødet var interessant og jeg følte mig velkommen, så jeg meldte mig hurtigt ind i foreningen.

Og det har jeg ikke fortrudt, det har været en rigtig dejlig tid. Vi har simpelthen oplevet så meget. Lige fra modeopvisninger til foredrag om brøndbyggeri i Afrika, om hvordan vi kan spare og nedsætte vores el-forbrug,

om motion og velvære og til det store frivillige arbejde vågekoner udfører, og meget mere.


Efter nogle års medlemsskab, blev jeg bedt om at komme med i bestyrelsen som næstformand. Da Marna i 2009 ønskede at trappe lidt ned, blev jeg valgt til Formand.


Vi er en af de små lokalforeninger på Bornholm med ca. 40 medlemmer, hvilket gør at vi kender hinanden godt, og har let ved at komme omkring i private biler, når vi tager ud på vores ture. Vi har mange trofaste medlemmer, som prøver at komme til alle møder og vi hygger os hver gang, samtidig med at vi lærer noget til hvert møde.


Aldersmæssigt er vi fra ca. 45 år til ca. 80 år og vi supplerer hinanden godt. Vi lærer meget af vores foredrag, men også af de ældre medlemmer, som altid har noget interessant at fortælle, om dem selv eller om tidligere tider, hvor foreningen jo virkelig var en rigtig husmoderforening. Så møderne er altid meget spændende.


Foruden vores program i lokalforeningen, har vi mulighed for at deltage i de øvrige lokalforeningers arrangementer.


To gange om året har alle lokalforeninger fælles arr. som vi skiftes til at planlægge.

Om foråret en Forårsfest med fælles spisning og underholdning, og om efteråret en Kulturaften, hvor vi først besøger en af Bornholms 22 kirker. Først fortæller præsten i den pågældende kirke om kirken og lidt om sig selv. Efterfølgende hygger vi os med fælles kaffebord, det er altid meget hyggeligt og med mange deltagere.