Østermarie


Velkommen til Aktive Kvinder Østermarie

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

Generalforsamling 2024


Aktive Kvinder Østermarie holder generalforsamling torsdag d. 29. februar kl. 18:00 i Fritidshuset.


Dagsorden i følge foreningens vedtægter.


På valg er:

formand Gitte Thomasen,

næstformand Bente Hellisen,

kasserer Anne Andersen

og supleant og revisor.


Foreningen er vært ved smørrebrød, øl og vand og kaffe/te.


Velkommen

Træk i bjælken til højre for at se indholdet i Program 23/24.

Vil du være medlem?


Det årlige kontingent for Aktive Kvinder er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen inden årets udgang for at gælde for det følgende år.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset: medlemmer: 40,- kr. For ikke-medlemmer kr. 70,-. kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gi.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Kasserer:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Sekretær:

Anne-Grethe Guldfelt,

Havnegade 1, 3790 Hasle

Mobil: 55450545

E-mail: ag@guldfelt.dk


Bestyrelsesmedlem
Hanne Jensen,
Lærkevej 22, 3751 Østermarie
Mobil 40190388
E-mobil: osto.jensen.dk@gmail.com

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Marianne Hellisen

Dalslundevej 3, 3751 Østermarie

Mobil: 40562654