Østermarie

Aktive Kvinder Bornholm


Velkommen til Aktive Kvinder Østermarie

Medlemmer er velkomne til at deltage hos andre lokalforeninger

P R O G R A M  2020


Et efter et blev Aktive Kvinders vores udflugter og møder i foråret aflyst pga CORONA.


Nu håber vi, at situationen har løst sig så meget efter sommerferien, at vi kan vende tilbage til vores Program 2020.


Den 18. august går turen til Nexø 

Besøg på Bornholms Jernbanemuseum og Martin Andersen Nexø's Museum.

Medbring selv en kaffekurv.


Efterfølgende middag på Dueodde Steakhouse for egen regning. Mænd er velkomne.

Tilmelding til Gitte eller Elna senest d. 14. august.

Vi mødes på Torvet kl. 13:30.


Bestyrelsen ønsker


  G O D   S O M M E RCORONA-situationen


Aktive Kvinder Østermarie følger sundhedsmyndighedernes retningsslinjer under corona-krisen.


Det betyder, at flere af forårets arrangementer må aflyses - foreløbig indtil den 10. maj.


Aflysninger vil fremgå her på siden.

Vil du være medlem af

Aktive Kvinder Østermarie?


Kontingent for 2020 er 200,- kr. og indmeldelse kan ske hele året til bestyrelsen.


Kaffe, the og kage ved arrangementer i Fritidshuset:

medlemmer: 35,- kr.

ikke medlemmer 35,- kr. + 30,- kr.

kørsel 20,- kr.


 

Lokalforeningens bestyrelse


Formand:

Gitte Thomasen

Mejsevangen 2, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0511 - Mobil: 2966 2793

E-mail: gt.thomasen@hotmail.com

 

Næstformand:

Elna Carlsen

Lærkevej 25, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0286 - Mobil: 2850 9189

E-mail: elnahjorth@live.dk

 

Kasserer:

Birgit Hansen

Saltunavej 13, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0031 - Mobil: 2129 1931

E-mail: saltunavej13@mail.dk

 

Sekretær:

Anne M. Andersen

Godthåbsvej 6, 3751 Østermarie

Mobil: 22329823

E-mail: anneandersen2014@live.dk

 

Bestyrerlsesmedlem:

Bente Hellisen

Aspevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0267 - Mobil: 2442 8467

E-mail: hellisen@mail.dk

 

Suppleant:

Ulla Johansen

Almindingensvej 15, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 2123 - Mobil: 5041 8016

E-mail: mis.ulla@bbsyd.dk

 

Suppleant:

Lis Mogensen

Lærkevej 9, 3751 Østermarie

Telefon: 5647 0607

E-mail: mogensen@dukamail.com