foreningen

Aktive Kvinder Bornholm

Lidt om foreningen:

Foreningsvedtægter - udpluk

Ifølge foreningens vedtægter er generalforsamlingen den øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder til ordinær general-forsamling med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden 1. maj. Der skal foreligge en dagsorden, hvor 11 faste punkter er fastsat af vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Medlemmer der har betalt kontingent for indeværende år har stemmeret på generalforsamlingen. Med vedtagelse af forslag kræver almindeligt stemmeflertal. Enhver med interesse for foreningen kan optages som medlem. Som medlem af Aktive Kvinder Gudhjem har du adgang til andre lokalforeninger på Bornholm (dog ikke generalforsamlinger).

                     November 2010

"GUDHJEMHUSET"

Aktive kvinder Gudhjem’ historie - kort

Lokalforeningen blev stiftet den 22. februar 1938 og var indtil 1996 kendt som husmoderforeningen.

Det var fru postmester Knudsen fra Nexø der var en af de drivende kræfter bag stiftelsen af de daværende bornholmske husmoderforeninger.

Fra gamle optegnelser fremgår det at foreningens 50 års fødselsdag blev holdt på Casablanca i Gudhjem, hvor daværende landsformanden Anita Juncker Jørgensen deltog og 60 års dagen blev fejret på Anker i cafeen, ligeledes i Gudhjem, med stort tag-selv-bord og underholdning. Tilbage i tiden afholdt man julefesten i afholdshotellet (Hotel Gudhjem),

hvor man kunne mønstre 140 gæster til festen, idet mange af medlemmer tog deres mænd med. Møder holdt man på Kristoffersen’ konditori (idag Kramkisten) nok fordi formanden hed Karen Kristoffersen i disse år. Af formænd med lang holdbarhed kan nævnes Hedvig Vang som blev formand efter Ruth Dick, og bestred posten i 20 år herefter.

Inden landsforeningen lukkede og slukkede med udgangen af 2009, nåede Aktive Kvinder Gudhjem at afholde 70 års fødselsdag i foreningshuset den 22. februar 2008. Til Festen blev der serveret 3-retter’ menu og underholdt med linedance fra Rø (Bluejeans). Efter endt show blev medlemmerne budt på dans af dansetruppen og lærte et par nemme danse, til alles fornøjelse.

Som følge af landsforeningens lukning er AKG genopstået ved en stiftende generalforsamling den 11. februar 2010 og fortsætter som sådan det tidligere arbejde.


         November 2010