Program

Aktive Kvinder Bornholm

 

Program 2018-19

Aktive Kvinder Vestermarie

 

 

Torsdag den 15. marts kl. 12:30

Vi besøger Bornholms Tidende og ser avisen blive publiceret.

Tag kaffe med - Anders Liljeroth Bornholms Tidende giver kage.

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Lillevangsvej 6, Rønne

 

Tirsdag den 10. april kl. 14:00

Vi besøger Hjemmeværnet's Historiske samling bygning 26,

Almegårds Kaserne

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Der vil være vejviser ved Hovedvagten

 

Tirsdag den 8. maj kl. 18:00

Forårsfest for alle lokalforeninger på Bornholm i Aakirkebyhallen

I år er det lokalforeningen i Aakirkeby der arrangerer

Pris ca 200 kr.

Tilmelding til Lonny senest 1 maj.

 

Torsdag den 24. maj kl.14:00

Rundvisning på Hjorths Keramikfabrik

Entré 70 kr. - gratis for medlemmer af museumsforeningen ved

fremvisning af medlemskort.

Efter rundvisningen nyder vi den medbragte kaffe i haven og derefter

besøger vi Amtmands-haven.

Sted: Krystalgade 5, Rønne

 

Torsdag den 7. juni kl. 15:00

Sommerudflugt til BornPark Minigolf og Gudhjem

Efter et spil minigolf tager vi til Gudhjem, hvor vi spiser på Restaurant

Gudhjem Bakke

Pris for minigolf 50 kr. for +65 - dertil kommer mad og drikkelse

Sted: Gudhjemvej 27, Gudhjem

Opsamling ved Vestermarie Brugs og busstoppestedet i Arnager kl.14:30

 

Fredag den 15. juni kl. 19:00

Danmarkssamfundets Faneaften i Vestermarie Kirke

Tilmelding til Lonny senest 12. juni hvis man vil have kaffe i

Nylars Samlingshus bagefter.

 

Torsdag den 23. august kl. 13:00

Vi besøger Kræmmerhuset og den unikke, gamle have

Kaffekurv medbringes

mødeafgift 15 kr.

Sted: Skarpeskadevej 6, Rønne

 

Torsdag den 13. september kl. 16:30

Rundvisning og buffet på Vingården Lille Gadegård i Pedersker

Pris 200 kr. + vin

Tilmelding til Lonny senest 05. september

Sted: Søndre Landevej 63, Aakirkeby

 

September

Kulturaften - dato og sted oplyses senere

 

Torsdag den 11. oktober kl. 19:00

Erik Grønvang Nielsen viser sin film og fortæller om

"107 år med 66-selskabet"

Kaffekurv medbringes

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Salinj i Arnager

 

Onsdag den 14.november kl. 19:00

Vi besøger Simons sammen med lokalforeningen i Østermarie

Sted: Simons 1. sal Ll. Torv, Rønne

 

Torsdag den 15. november kl. 10:00

Vi laver forskellig julepynt sammen med Nete Andersen

Medbring madkurv

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Pindeløkkegård, Skovgårdsvejen 18 Vestermarie

 

Torsdag den 6. december kl. 18:30

Julearrangement med vor nye præst

Pris 160 kr. for mad og underholdning

Tilmelding til Lonny senest den 1. december

Sted: Nylars Samlingshus, Kirkevej 6 Nylars

 

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14:30

Vi besøger Vestermarie Lokalhistoriske Arkiv

Kaffekurv medbringes

Mødeafgift 15 kr.

Sted: Vestermarie Skole, Vestermarievej 16, Rønne

 

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18:30

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne – inkl. gratis traktement

Tilmelding til Lonny senest 13. februar

Sted: Nylars Samlingshus, Kirkevej 6 Nylars

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!